12 juni 2022

“Elia op de berg Karmel”

Spreker:
Passage: 1 Koningen 18.
Dienstsoort:

Dienstleiding : Jan Hostens - Prediking : Arjan Loth

Aantekening bij de preek
"Het duurt misschien lang, maar het offer is verbrand en het volk is gespaard.”
Of voor u en mij: “het duurt lang, er gebeuren dingen die we niet begrijpen, maar op Golgotha is het volbracht en wij worden gespaard."
Naar 1 Koningen 18.

https://depottenbakker.be/Prediken/pinksteren-de-uitstorting-van-de-heilige-geest/,https://depottenbakker.be/Prediken/de-rijke-jongeling/